KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. Företagen inom fastigheter och finans verkar också inom dagligvaruhandeln, men driver även verksamhet på andra marknader.