Artikel/Notis 1899

Kooperativ krönika 1812-1970

Kooperativa Förbundet (KF) bildas

År 1899 blev en vändpunkt i kooperationens utveckling i Sverige. På inbjudan av de kooperativa föreningarna Pan i Malmö, Fram i Göteborg och AB Arbetarnas konsumtionsförening i Stockholm samlades 44 representanter för 41 föreningar med ett sammanlagt medlemsantal av cirka 8 900 till "allmän kooperativ kongress" i Stockholm den 4-6 september 1899. Andra kongressdagen, den 5 september 1899, beslöt kongressen att bilda det politiskt och religiöst oberoende Kooperativa Förbundet, som skulle gagna medlemmarnas konsumentintressen.

 1899 Kongressen hölls i Hantverksföreningens lokal på restaurang Runan i Stockholm. Foto: Stockholms Stadsmuseum reg. 18948

FILM: "Innan KF kom till" från 1969, tid 13 min. >>