Hantering av personuppgifter i Kf Göta

Dina personuppgifter är viktiga för oss. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som medlem, kund, medarbetare eller företagskund anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem eller kund i Kf Göta eller till dig med förenings- eller företagskort i Kf Göta. Vill du veta mer? Kontakta oss via tel 0470 -315 00 eller e-post info@kfgota.se

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. 

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening ansvarar för dina personuppgifter.

Som medlem och kund hanteras information om dig i register och system som är gemensamma för flera konsumentföreningar. På coop.se/personuppgifter kan du läsa mer om denna gemensamma hantering och om dina rättigheter.

Detaljerad information om hur Coop använder dina personuppgifter
Information till dig som är medlem i Coop Medlemsprogram eller kund hos Coop

Information till dig som är kund hos Coop Online och handlar i vår butik på nätet

Information till dig som är medlem i Kf Göta

Information till dig som är bankkund i MedMera Bank

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, information om cookies

Detaljerad information om hur Kf Göta använder dina personuppgifter
Vill du veta mer? Kontakta oss via tel 0470 - 315 00  eller e-post info@kfgota.se

Företags- eller föreningskunder, leverantörer:
Vi samlar enbart in de personuppgifter från kontaktpersoner eller användare som vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot de företag, organisationer eller ideella föreningar vi har ett kommersiellt avtal med. Personuppgifter är information som identifierar vem du eller de personer du företräder är exempelvis namn, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress.

Vi samlar in personuppgifter främst från dig som du ger till oss i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för. Du kan exempelvis bli ombedd att fylla i dina personuppgifter i ett formulär för att skapa ett användarkonto och/eller att välja ett användarnamn och lösenord för att kunna använda de tjänster och information vi tillhandahåller till användare hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder våra tjänster eller så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts.

Medarbetare:
Det är viktigt för oss att dina personuppgifter och din personliga integritet skyddas på rätt sätt och att vi behandlar den information och de personuppgifter som du anförtror oss på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. På vårt intranät finns information om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig kan du fråga din närmaste chef, din personalavdelning eller info@kfgota.se
Vill du utöva någon av dina rättigheter kontaktar du Kf Götas personalavdelning.