Om föreningen

Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening, eller Kf Göta i dagligt tal, är en av de större konsumentföreningarna i landet. Vi är idag verksamma i 24 kommuner och ägs av drygt 216 000 medlemmar. Antalet butiker uppgår f n till 48, fördelade på 3 Stora Coop, 45 Coop. Av föreningens butiker drivs ett växande antal av franchiseföretagare, s k Coop-företagare.

Den nuvarande föreningen bildades 1991 genom en fusion mellan dåvarande Konsum Kronoberg och Konsum/Domus Jönköpings län. I anslutning kring detta anslöt sig föreningarna i Gnosjö och Markaryd till den nya föreningen. Nästa stora fusion omfattade föreningen Södra Kalmar län där medlemmarnas anslöts den 1 januari 1993 och året därpå blev även butikerna en del av Kf Göta. Under åren har sedan ytterligare ett antal fusioner genomförts, varav fusionen med Västerviksföreningen år 2002 är den största.

Kf Göta har idag en väl fungerande verksamhet och kan uppfattas som banbrytande på ett flertal olika områden. Här syftas bl a på utvecklingen av vår medlemsdemokrati genom införandet av ägarombud samt utvecklingen av Coop-företag som en ny och effektiv driftsmodell.