Medlemsdemokrati

Insyn med möjligheter till att påverka verksamheten är bärande utgångspunkter för den kooperativa tanken och verksamheten. Föreningens demokratiska organisation är således en särskilt betydelsefull del av medlemsverksamheten.

Välbesökta stämmor, aktiva ägarombud och frivilliga medlemsråd är en given ambitionsnivå.

 

Hösten 2006 fastställdes nya stadgar för föreningen, vilka bl a ger ökade möjligheter till ett mer flexibelt och butiksnära arbete med butikernas medlemsteam. Syftet med förändringen och dessa medlemsteam har varit att ge butikerna ett verktyg som kan medverka till att ytterligare utveckla medlemsnyttan.

 

Ytterligare ett nytt inslag i moderniseringen av vår medlemsdemokrati är införandet av s k Fokusgrupper, genom vilka vi kan få viktiga impulser från våra medlemmar och kunder. En fokusgrupp är en tillfällig grupp människor som under någon eller några sammankomster får ge sin syn på i förväg presenterade frågeställningar.