Affärsmässig organisation

Coop Mitts huvudkontor ligger i Gävle och där arbetar ca 30 personer med att ge stöd och service till Coop Mitts butiker och medlemmar. Totalt arbetar ca 1 300 anställda med den dagliga verksamheten i våra butiker.

 

Affärsledning

 

Magnus Wåhlander
VD

E-post

Patrik Wallin 
Chef Försäljnings- & Driftavdelningen
E-post

Lena Säfström
Kommunikations-
ansvarig
E-post

   

Lars Cedemar
Chef Fastighets-
avdelningen
E-post

Robert Ljunggren
Chef Ekonomi-
avdelningen
E-post