Ägarombud - medlemmarnas representant

Ägarombudets uppdrag är att vara länken mellan medlemmar och butiken. De är medlemmarnas representant och de är med och påverkar sin butik genom ett nära samarbete med butikschefen. De arbetar för ett aktivt medlemskap med aktiviteter i och utanför butikerna och verkar för kooperationen i butikens närområde. Ägarombuden representerar Coop Mitts medlemmar.

Alla butiker i Coop Mitts område ska ha ett ägarombud och en ersättare. Som medlem kan du vända dig till ägarombudet om du har synpunkter eller idéer om din butik eller föreningen. Ägarombudet tar sedan dina idéer eller synpunkter vidare till butikschef och/eller styrelsen.

Vad krävs av ett ägarombud?

Rollen innebär att man ska ha god kontakt med medlemmarna och en vilja att engagera sig så att butiken blir ännu bättre.

Dessutom ska man:
  • vara medlem i Coop Mitt
  • vara regelbunden kund i butiken
  • stå bakom våra värderingar
  • genomföra aktiviteter i butiken
  • träffa butikschefen
  • komma på våra möten

Fördelarna som ägarombud

Förutom att man får träffa medlemmarna runt sin butik och träffa butikschefen finns det fler fördelar med att vara ägarombud.

Man får också:
  • relevant utbildning för uppdraget
  • träffa andra ägarombud
  • ersättning för sitt arbete
  • en fantastisk möjlighet att vara med och påverka

Hur blir man ägarombud

Val av ägarombud sker vartannat år. Senaste valet skedde i januari/februari 2018, vilket innebär att nästa val sker i januari/februari 2020.

Nomineringsperiod

Under hösten 2019 kommer man som medlem att kunna nominera eller själv kandidera till ägarombud. Föreningen kommer att informera om detta genom information i butik, mejl till alla medlemmar samt här på hemsidan. När nomineringsperioden är slut kommer valberedningen att ta kontakt med alla som är nominerade för att informera om uppdraget samt utse vem som blir valberedningens förslag i den kommande röstningsperioden (januari/februari 2020). 

Röstningspriod

I januari/februari sker som sagt röstningsperioden där alla medlemmar kan rösta på den de tycker ska bli ägarombud. Man kan rösta på antingen valberedningens förslag eller på övriga som kandiderat eller blivit nominerade. Röstningen sker främst på nätet, men man har möjlighet att rösta i butiken genom Medlemspunkten. Information om detta sker genom affischer i butik, mejl till alla medlemmar samt här på hemsidan.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies