Du kan påverka

Coop Mitt är en konsumentförening som ägs av sina medlemmar. Som medlem och ägare har du insyn i och möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

Vill du vara med och påverka?
Som medlem kan du påverka på olika sätt.

Bli ägarombud

Ägarombudet är länken mellan medlemmarna och Coops butiker.
Läs mer om ägarombud

Medlemsdag i butik

Varje år anordnas en medlemsdag i butik där aktuell information om den lokala butiken samt om föreningen ges. Där har man även möjlighet att träffa butikschef och ägarombud för en längre diskussion. Denna dag har man även möjlighet att rösta på det ägarombud (sker vartannat år) som man vill ska representera butikens medlemmar.

Motioner

Vill du som medlem ha ett större principiellt ärende behandlat på föreningsstämman ska du motionera skriftligt. Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, behandlar de övergripande frågorna för föreningen.

Skriv vad du vill utveckla eller ändra på och gör ett tydligt yrkande.

Motionen ska vara egenhändigt undertecknad. Förutom namn och adress ska du ange ditt medlemsnummer i Coop Mitt.

Din motion ska vara oss tillhanda före 31 december under adress:

Coop Mitt
Informationsavdelningen
Box 901
801 32 Gävle

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies