Miljö och hälsa

Mat, miljö och hälsa är grunden för allt liv. Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö ska Coop Mitt erbjuda attraktiva varor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt.

Coop Mitt arbetar aktivt för en långsiktig hållbar konsumtion. Vi vill göra det möjligt för medlemmar och konsumenter att i sin konsumtion bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. För att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är konsumtionen en nyckelfråga. Utmärkande för hållbar konsumtion är att den tillfredställer våra behov utan att äventyra kommande generationers. Det innebär att vi eftersträvar en helhetssyn på människor och miljö.

Coop Mitt ska vara pådrivande och uppfinningsrika för att utveckla ekologiska och andra produkter och tjänster som leder till ett mer hållbart konsumtionsmönster.

Vårt lokala engagemang

Coop Mitt stödjer lokala odlare och producenter genom att aktivt försöka öka försäljningen av när-odlat/producerat. Hos oss hittar du varor från Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

Lokal Mat är en ekonomisk förening för lokala och regionala livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Lokal Mat skapar och bidrar till utveckling och tillväxt för medlemsföretagen genom att leverera mervärden. Exempel på sistnämnda är behovsanpassade kompetensutvecklingsaktiviteter, samverkan samt gemensam marknadsföring via varumärket, sigillet Lokal Mat. Läs mer på www.lokal-mat.se

Tre ledstjärnor vägleder oss i vardagen: Hållbart sortiment. Hållbara butiker. Hållbara leverantörer. På Coop Mitt innebär hållbar utveckling att långsiktigt kombinera ansvar för etik, miljö samt sociala och ekonomiska frågor. Hållbar konsumtion är en del av Coops löfte och erbjudande. Coop Mitt stöder därför aktivt strävanden för att öka försäljningen av lokalproducerade produkter i våra butiker genom att samverka och stödja föreningen Lokal Mat.

Hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsfrågorna är en del av konsumentkooperationens verksamhetsidé och en del av den dagliga verksamheten. Vår "hållbara historia" är lång. Vi har i över hundra år arbetat för att skapa ekonomisk nytta åt medlemmarna och i över femtio år har vi arbetat med bistånd och vi har drivit utvecklingen av ekologisk försäljning under de senaste tjugofem åren.

Detta gör vi:

  • satsar på lokalt odlat/producerade varor i våra butiker och i vår stormarknad
  • har ett brett sortiment av ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor
  • alla våra butiker är KRAV-certifierade
  • tillhandahåller miljövänliga bärkassar
  • arbetar med att göra våra butiker så energieffektiva som möjligt.
    Bl.a. genom att sätta lock på kyl- och frysdiskar
  • samarbetar med Ekmaco ReAgro som arbetar med kretsloppsanpassade lösningar för avfall
  • samarbetar med transportföretaget Green Cargo för att minska koldioxidutsläppet
  • är medlem i och stödjer We Effect och Vi-skogen som är kooperationens biståndsorganisationer.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies