Ledningsgruppen

Följande ingår i ledningsgruppen:

 
Martin Runquist
Verkställande direktör
Tfn: 010-7472010
Lars Bengtsson
Personalchef
Tfn: 010-7472013
Peter Mattisson
Chef Fastighet/
etablering
Tfn: 010-7472019
 
     
   
Per-Ola Färdig
Marknadschef
Tfn: 010-7472011
Thomas Andersson
Ekonomichef
Tfn: 010-7472009
Linda Backström
Regionchef
Tfn: 010-7472015
   
     
     
André Agosti
Regionchef
Tfn: 010-7472006