Om föreningen

Coop Kristianstad Blekinge (CKB) är en konsumentkooperativ förening med över 132.150 medlemmar. Föreningen driver verksamhet i nordöstra och mellersta Skåne samt i Blekinge län och har 18 olika försäljningsställen (Coop Extra, Coop, Coop Konsum och Lilla Coop ).


CKB har som detaljhandelsföretag under en följd av år genomgått stora förändringar. Vi måste även fortsättningsvis driva förändringsprocessen för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. De förändringar vi genomför kommer alltid att styras av våra grundläggande värderingar och syfta till att på bästa sätt tillvarata med-lemmarnas intressen inom ramen för vår affärsidé.

CKB eftersträvar att tydligt markera sin roll som lönsam affär för sina ägare - medlemmarna och kunderna. I lönsamhetsbegreppet beaktar vi hur mycket man betalar för olika varor och tjänster, men också vad man får för pengarna i form av kvalité, sortiment, tips och idéer, service, bemötande och medlemsförmåner.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies