Nu bildas nya Coop Väst

Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg och Coop Medlem Väst går samman genom fusion och bildar Coop Väst. Nya Coop Väst har cirka en halv miljon medlemmar och 65 Coop-butiker med en samlad nettoomsättning på 5,3 miljarder kronor.

På Coop Medlem Västs extra föreningsstämma lördagen den 25 april fattades beslut om fusion med Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg. Det innebär att ny, sammanhållen konsumentförening med arbetsnamnet Coop Väst bildas och som sträcker sig från Kungsbacka i söder till Åmål i norr.

– Nu får vi en naturligt sammanhängande region i Västsverige som kommer att stärka den lokala konkurrenskraften och bidra till att skapa nytta för medlemmarna, säger Björn Johansson, ordförande i Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg.

Inom Coop i Sverige pågår ett arbete med att stärka den lokala närvaron och affärskontakten med medlemmarna och kunderna. Detta görs bland annat genom att fristående konsumentföreningar utvecklas till större och starkare föreningar.

– Genom fusionen säkras medlemsdemokratin och möjligheten för den enskilde medlemmen att vara med och påverka, säger Carina Malmer, ordförande i Coop Medlem Väst.

Coop Väst har cirka 2 100 anställda och servicekontoret ligger på Torp Köpcentrum i Uddevalla. I Coop Väst ingår också 50 procent av Grensemat AB med butikerna Nordby Supermarket, MaxiMat Nordby och MaxiMat Svinesund som driver omfattande gränshandel med dagligvaror. Coop Väst har en totalomsättning på cirka 7,5 miljarder kronor.

Vd för Coop Väst är Ronnie Wångdahl.

För mer information:

Björn Johansson, ordförande i Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg, 070-389 44 45
Carina Malmer, ordförande Coop Medlem Väst, 0705-09 42 32
Ronnie Wångdahl, vd Coop Väst, 010-747 00 01 

Bilaga: Beslutsunderlag, Coop Medlem Väst. 

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!