Arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören

Denna arbetsordning gäller för styrelsearbetet inom Färingsö konsumentförening.
Arbetsordningen skall bli föremål för översyn en gång om året samt beslutas i styrelsen. Den skall finnas tillgänglig inte enbart för styrelsen utan också för all personal och medlemmar inom föreningen. Arbetsordningen skall också vara tillgänglig på föreningens kontor och  hemsida.

Klicka här för att ladda ner arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören vid Färingsö Konsumentförening