Du som har ett MedMera-kort är medlem i en av de cirka 30 konsumentföreningar som finns inom Coop och KF. Bor du till exempel i Gävle blir du medlem i Coop Mitt och om bor du i Stockholm blir du medlem i Konsumentföreningen Stockholm. Bor du istället i till exempel Malmö, Lund, Uppsala, Örebro, Linköping eller Västerås blir du sedan den 1 maj 2015 direktansluten medlem i KF. 

Läs mer om hur det fungerar här

Läs mer om fusionen mellan Coop Medlem Syd och Konsumentföreningen Svea här

Vill du förändra något?

Då kan du skriva en motion. I alla fall om det handlar om en förändring av organisatorisk karaktär, eller om frågan är större än att du kan ta den med din butikschef eller ägarombudet i din butik. Vi vill ha din motion senast den 15 januari. Läs mer om hur du skriver en motion och var du skickar den här.