Flytt av direktanslutna medlemmar

Hej! Nu är det dags, det vi har väntat på så länge. Äntligen kommer medlemmar och butiker tillhöra samma förening igen!

De direktanslutna medlemmarna i KF har nu flyttats till respektive konsumentförening. Det ger möjlighet att skapa ett större fokus på medlemmarna och att skapa ökat medlemsvärde och medlemsnytta.


Flytten av medlemmar är genomförd i mitten av september - 2021 och överlåtelsen av butikerna från CBS till respektive förening sker i början av 2022.

Din nya förening kommer att vara Coop Kristianstad Blekinge men vårt arbetsnamn kommer från den 1/1-2022 vara Coop Syd och du behöver inte göra något aktivt utan vi ser till att du hamnar i rätt förening.

Frågor och svar:

 

Vad finns det för fördelar med flytten?

Det ger förutsättningar för ett ännu större engagemang hos våra ägare – medlemmarna. Det ger också möjlighet att skapa ökad medlemsnytta och värde för medlemmarna.

Det ger en effektivare organisation genom att renodla KF som ett gemensamt förbund för föreningar vilket utför gemensamma uppgifter.

Det ger bättre möjligheter att skapa rätt förutsättningar för lönsam samhandel.           

Måste jag bli medlem på nytt eller sker det automatiskt?
Nej, ditt medlemskap flyttas över automatiskt till den mottagande föreningen. Du behöver inte göra något.

Hur fungerar det om jag är medlem i flera föreningar?
Det är endast ditt medlemskap som direktansluten medlem i KF som berörs. Du kan fortfarande vara medlem i flera konsumentföreningar