Ledningsgruppen

Följande ingår i ledningsgruppen:

Ledningsgruppen
 
Martin Runquist
Verkställande direktör
Tfn: 010-747 20 10
Lars Bengtsson
Chef HR
Tfn: 010-747 20 13
Peter Mattisson
Chef Nätverk & etablering
Tfn: 010-747 20 19
 
     
Per-Ola Färdig
Chef Erbjudande
Tfn: 010-747 20 11
Thomas Andersson
CFO
Tfn: 010-747 20 09
 
     
André Agosti
Försäljning-och
driftchef Stora Coop
Tfn: 010-747 20 06
Stefan Nilsson
Försäljning-och
driftchef Coop
Tfn: 010-747 20 06
Tommy Fougner
Försäljning-och
driftchef X-tra
Tfn: 010-743 60 45