Föreningens verksamhetsidé och ändamål

•Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och
samtidigt göra det möjligt för medlemmar att i sin
konsumtion bidra till en hållbar utveckling för
människor och miljö.

•Kooperation är organiserad samverkan mellan medlemmar.

•Medlemskapet ger förmåner och ägarinflytande. Fördelning av
ekonomiskt överskott sker i förhållande till gjorda köp.

•Föreningens uppgift är att i samverkan med KF främja
medlemmarnas hushållsekonomi genom att på effektivaste
sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar
mot medlemmarnas krav och önskemål och att bedriva
kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning
i frågor som rör konsumtion.