Stipendie, mat från regionen, föreningar

Stipendium

Coop Väst delar årligen ut ett stipendium på totalt 50.000 kr. Detta i syfte att stödja barn och ungdomsverksamhet i vår region.

Stipendiet kan delas på upp till 5 föreningar, detta beror på hur många som sökt samt argumenten att få ta del av detta stipendium. Exempel på föreningar kan vara idrottsklubbar, intresseföreningar med mera som är politiskt obundna.

Kriterier

  • Skall vara en förening inom Coop Västs verksamhetsområde. (Bohuslän/Dalsland/Göteborg/Västergötland)
  • Pengarna som utbetalas skall oavkortat gå till någon förenings satsning mot ungdomar/barn.
  • Föreningarna skickar in argument vad klubben/föreningen genomfört på orten samt vad  stipendiet skall användas till.
  • Juryn är Coop Västs ledningsgrupp som beslutar vilka eller vilken förening som erhåller stipendiet.
  • Utdelningen av stipendiet sker nästkommande år januari / februari .
  • Ansökan till nuvarande års stipendium sker via ansökningsformuläret här nedan senast 31:a december innevarande år.
  • Vi värdesätter också en jämn fördelning i sökande mellan pojkar och flickor.


Ansök här:

Obs! Du kan skriva in längre texter än textrutornas längd!

Föreningen: 
Föreningens namn:
Kontaktperson i föreningen:
Kontaktens telefon:
Kontaktens e-postadress:
Fakta om föreningen:
Stipendiet: 
Varför ska föreningen få stipendium?
Vad ska stipendiet användas till?
Anmälare: 
Inskickad av:
 

Relaterat innehåll

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!