Jesper Josbrant ny ordförande i Coop Norrbotten

Vid Coop Norrbottens stämma den 26 april stod det klart att Jesper Josbrant blir ny ordförande i Coop Norrbotten. Eva Quist, som varit ordförande i sju år och en del av styrelsen i sexton år, tackades av för hennes fina arbete i föreningen.

- Det känns bra att lämna över till Jesper. Han är väldigt kompetent och trevlig och jag har fullt förtroende för att han kommer att göra ett bra jobb! säger Eva Quist.

Hur summerar du din långa tid i föreningen?
- Det har hänt massor både hur verksamheten sköts och hur dagligvaruhandeln har utvecklats. Digitaliseringen har ställt helt andra krav på hur man hanterar olika moment inom dagligvaruhandeln. Det är en helt annan värld än 2002 när jag började i föreningen.

-  Även produktutbudet och kundernas efterfrågan är helt annorlunda. Hållbarhetsfrågan är på agendan på ett helt annat sätt än i början av 2000-talet. Tack och lov för det! Ett hållbarhetstänk är något som våra medlemmar och kunder efterfrågar och hållbarhet har alltid varit en del av Coops DNA.

 Vad är det bästa som hänt under din tid som ordförande?
- Fusionen är en av de bästa sakerna som har hänt. Det var ett gemensamt beslut och det genomfördes med god vilja från båda håll. Vi bestämde gemensamt att Coop Malmfälten och Konsum Norrbotten skulle bli ett gemensamt företag.

- Vi kan också vara stolta över vår utveckling i Norrbotten där vi har hög marknadsandel. Men vi är också beroende av att Coop går bra i hela landet och måste jobba mer tillsammans med andra föreningar.

Hur ser du på föreningens framtid?
- Jag tror att vi behöver stärka våra ägares och ägarombudens roll. I genomsnitt ansvarar våra ägarombud för 3000 andra ägare i Coop Norrbotten. Det ser jag som en stor tillgång i vår förening. Vi måste jobba för att den rollen ska bli tydligare.

- Vi måste också jobba för att behålla den lokala och regionala känslan. Vi verkar i ett stort och diversifierat län och det måste få synas i våra butiker. Där tror jag det kan komma input även från ägarombuden.

Eva Quist lämnar över ordförandeskapet till Jesper Josbrant som kommer från det kooperativa bostadsbolaget HSB. Han är spänd och förväntansfull inför sitt uppdrag.

Hej och varmt välkommen till Coop Norrbotten! En sportfråga först: hur känns det?
-
Det känns väldigt förtroendefullt. Jag är otroligt ödmjuk inför uppgiften och det ska bli otroligt spännande.

Du blev förra veckan vald till ny ordförande i Coop Norrbotten. Vad lockade dig till oss?
-
Coop Norrbotten är ett väldigt starkt varumärke i länet. Ett varumärke med starka grundläggande värderingar bakom. Med ett synsätt i hela affärsmodellen i kooperationen där vinsten är ett medel snarare än ett mål. Det är en helt annan grundsyn med hela affärsverksamheten än vad som är i ett traditionellt bolag.

- Jag lockas av tanken att utveckla affären vidare för att ha en stark affär som kan göra att grundvärderingarna får fäste ännu mer. Sen står ju hela handeln inför ett intressant skifte med digitaliseringen av dagligvaruhandeln. Det finns många trender som vi i handeln måste kika på hur vi kan stå emot. Dels digitaliseringen, dels urbaniseringen.

Du kommer från ett kooperativt bostadsbolag, HSB, där du är vd för HSB affärsstöd. Vad tar du med dig från den rollen till Coop?
- Många av de utmaningar som Coop har att förhålla sig till har vi i HSB också. Såsom utmaningen att hålla balansen mellan det lokala, regionala och nationella avtrycket. Hur bevarar vi närheten och kan jobba nära våra medlemmar och möta dem på deras egen hemmabana? Samtidigt som vi kan utnyttja kraften av en stor organisation som Coop är.

Berätta om dig själv och din bakgrund!
-
Jag har väldigt lång erfarenhet som operativ chef inom kooperationen. Jag har varit vd på HSB i två olika roller sedan 2003. Först HSB Norr lokalt. Sen vd för HSB affärsstöd som är ett gemensamt affärsutvecklings- och digitaliseringsbolag för hela HSB nationellt. I HSB-världen har jag suttit i förbundsstyrelsen i sju år.

Även om vi är starka i Coop Norrbotten så har Coop Sverige stora utmaningar med fallande marknadsandelar och allt starkare konkurrenter. Hur ser du på Coops framtid?
-
Det man kan fundera på är mer öppna frågor. Vad och vilka områden ska man helst hantera lokalt? Vad ska man sköta gemensamt? Min grundsyn är att de grundfrågor som inte tillför medlemsvärde lokalt kan man sköta gemensamt. Här kan jag ställa frågorna utifrån de situationer jag stött på i HSB.

- Vi har ett väldigt starkt varumärke att utgå ifrån. Men vi måste hitta vissa kundgrupper som idag väljer andra alternativ. Vi behöver få ner snittåldern på våra kunder. Vi har ett invant beteendemönster hos en äldre generation som är trogen kund i Coop. Samma beteende behöver vi inpränta i alla generationer.

Vad har du för visioner för ditt ordförandeskap?
-
Man måste börja ta tillbaka Coop till den position vi en gång haft. Starta en resa mot en större marknadsandel där vi har en större mängd trogna och hängivna kunder som ser kopplingen och värdet i att vara kund och medlem och äga sin egen butik.

Vad gör Jesper Josbrant på fritiden?
-
Jag är i grunden en utemänniska som helst gör aktiviteter utomhus. Vi har en stuga i skärgården och en i fjällen och på någon av de två ställena spenderas nästan all tillgänglig fritid. I skog och mark, hav och fjäll. Jag åker mycket skidor i alla former. På senare år har toppturer blivit ett stort intresse.

Avslutningsvis: grillsäsongen är här. Vad ligger på gallret hemma hos din familj?
-
Ett förkokt fläsklägg är favoriten.

 Coop Norrbotten valde förutom Jesper in fyra nya namn till styrelsen:

- Annika Fredriksson, grundare av  mediebyrån Vinter och har lång och bred erfarenhet från besöksnäringen 

- Kristina Jonsson, verksamhetschef vid Teknikens hus med lång erfarenhet från Norrbottens läns landsting.

- Carina Sammeli, politiker som just nu är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

- Maria Olsson, delägare samt vice vd i Tåga Konsult i Kiruna samt styrelseledamot i Kirunas näringslivsbolag, Progressum.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies