Bokslutskommuniké 2017

Coop Norrbotten ökade sin nettoomsättning under året och har en fortsatt hög investeringstakt i både befintliga butiker och i nyetableringar.

  • Nettoomsättningen ökade med 1,7 % till 2 602 587 (2 558 353)
  • Rörelseresultatet minskade till 57,8 Mkr (73,1)
  • Resultatet från finansiella poster ökade till 5,8 Mkr (1,5 Mkr)
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till 63,6 Mkr (74,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 129 811 Mkr (102 754)
  • Investeringarna i anläggningar uppgick till 60,3 Mkr under året (64,7)
  • Antalet medlemmar ökade till 135 446 (135 422)
  • Soliditeten ökade till 72,4 % (71,9) 

Vd:s kommentarer
Coop Norrbotten går fortsatt starkt och fortsätter att ta marknadsandelar i länet. Den starka utvecklingen möjliggör fortsatta satsningar för att skapa Norrbottens bästa butiker.

Under året har investerats för cirka 60 Mkr i våra butiker. Bland investeringarna kan nämnas nybyggnation av Coop Lappgatan i Kiruna, ombyggnad av Coop Föraregatan i samma stad, samt ombyggnad av Coop i Arvidsjaur, Rosvik och Öjebyn.  Coop Norrbotten har även bidragit till att bygga ut infrastrukturen för elbilar med att installera sju laddstationer på sex butiker i länet.

2018 kommer att präglas av en fortsatt satsning på att bygga ett starkare och grönare Coop Norrbotten. I det ingår en stor satsning på att utveckla vår e-handel i länet. Vi fortsätter vår butiksomvandling och resten av våra butiker kommer att konverteras till de nya butiksformaten Lilla Coop, Coop och Stora Coop. Coop Norrbotten kommer att vara en central del i den samhällsomvandling som sker i både Kiruna och Malmberget vilket kommer att kräva stora investeringar.

Det är dessutom viktigt att Coop Norrbotten de närmaste åren aktivt etablerar nya butiker i tillväxtkommunerna. Just nu bygger vi butik i området Varvet i Luleå och snart påbörjas bygget av en ny butik vid Acusticum i Piteå. Intentionen är att skapa de bästa lösningarna för våra medlemmar och för Coops framtid i hela Norrbotten.

 

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 135 838 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 38 butiker/stormarknader, ca 700 årsanställda samt en bruttoomsättning på 2,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.

www.coopnorrbotten.se

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies