Storförening bildas i Norrbotten

Coop Malmfälten och Coop Norrbotten avser att gå samman för att stärka den regionala konkurrenskraften samtidigt som positiva synergier uppstår. Tillsammans har de båda föreningarna 44 butiker och en samlad omsättning på 2,9 miljarder kronor.

- Genom fusionen får vi större resurser att utveckla Coopbutikerna i Norrbotten samtidigt som vi behåller den lokala förankringen och ökar medlemsnyttan, säger Per-Erik Baas, ordförande i Coop Malmfälten.

Den nya föreningen blir ett av Norrbottens läns största företag med ett geografiskt område motsvarande 25 procent av Sveriges yta.

- Vi behöver bilda en större och starkare förening för att klara framtida utmaningar. Fusionen är också ett viktigt steg i arbetet med att effektivisera strukturen av hela Coop i Sverige, säger Eva Quist, ordförande i Coop Norrbotten.

Inom Coop i Sverige pågår ett arbete med att stärka den lokala närvaron och affärskontakten med medlemmarna och kunderna. Detta görs bland annat genom att fristående konsumentföreningar utvecklas till större och starkare föreningar. Med beaktande av den utvecklingen har styrelserna för Coop Malmfälten respektive Coop Norrbotten utrett möjligheterna till en fusion mellan föreningarna. Utredningen har visat på stora positiva effekter för föreningarna och dess medlemmar. På styrelsemöten i förra veckan undertecknades därför en fusionsplan.

Fusionsförutsättningarna och planen kommer den närmaste tiden att presenteras för ägarombud, fullmäktige och medlemmar, för ett slutligt ställningstagande på extra stämmor i vinter. Målsättningen är att fusionen ska vara klar sommaren 2015.

Utöver behovet att bilda en större och starkare förening ser styrelserna positiva synergier vid en fusion mellan föreningarna. Detta kommer medlemmarna tillgodo i form av sänkta kostnader i föreningen samt i ökade resurser för butiksutveckling - den regionala konkurrenskraften stärks.

Fusionen är villkorad av Konkurrensverkets prövning.

För mer information:
Eva Quist, ordförande Coop Norrbotten, 070-395 67 23 Per-Erik Baas, ordförande Coop Malmfälten, 070-562 25 93 Thomas Björk, vd Coop Norrbotten, 070-606 85 61 Peter Fjällborg, vd Coop Malmfälten, 010-747 42 02


Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 95 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 26
butiker/stormarknader, 500 årsanställda samt en bruttoomsättning på 2 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum,
Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.
www.coopnorrbotten.se
Coop Malmfälten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 30 000 medlemmar i Kiruna, Gällivare och Jokkmokks
kommuner. Föreningen har 18 butiker/stormarknader, 200 årsanställda samt en bruttoomsättning på närmare 900 miljoner
kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns i Gällivare.
www.coopmalmfalten.se

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies