Rekordresultat för Coop Norrbotten

<br> Bokslutskommuniké 2015 <br> <br> - Nettoomsättning 2 536 miljoner kr <br> - Rörelseresultat 77,3 miljoner kr <br> - Resultat efter finansiella poster 77,6 miljoner kr <br> - Investeringar i anläggningar uppgick till 51 miljoner kr <br> - Soliditeten uppgick till 71,4% <br> - Antalet medlemmar 133 169 st.

2015 har präglats av fusionen mellan Coop Malmfälten och Coop Norrbotten.
Från 3 juni 2015 har vi en gemensam förening i Norrbotten som samlar samtliga 44 butiker i länet.
Fusionen har varit mycket lyckosam och stärker Coop Norrbottens konkurrenskraft inför kommande utmaningar genom att skapa ett större starkare och grönare Coop Norrbotten.

2015 har präglats av offensiva satsningar i våra butiker. Stora investeringar för att skapa moderna butiker som attraherar våra ägare och skapar en tydlig fokus på matglädje.
Coop Norrbotten har under året investerat 51 mkr i butikerna i länet.
Vi skall de närmaste åren fortsätta denna offensiva satsning i våra befintliga butiker där matglädje, närproducerat och hållbarhet står i fokus.
Coop Norrbotten skall arbeta aktivt med att hitta nya affärslägen för att möjliggöra nyetableringar, framför allt i våra större kommuner.
Med de stadsomvandlingar som pågår i Malmfälten är Coop Norrbotten en mycket viktig aktör där vi ser framför oss ett antal nya affärslägen och möjligheter.

 

För ytterligare frågor kontakta:
Peter Fjällborg. Vd
Tel. 010-74 74 202

    

 

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies