Konsum Norrbottens värdegrund

Uttalande med anledning av artikel i Norrbottens Kuriren den 9 mars 2010 – ”Portad från Coop Forum”

I artikeln lyfts en principiellt viktig fråga fram, handelns möjligheter att få se vad kunderna har i sina väskor när de är i butiken. Snatterier och stölder är ett stort problem för handeln. Detta orsakar kostnader, som får bäras av alla kunder.

I artikeln framgår att en kund blivit ombedd att visa innehållet i sin väska vid två olika tillfällen. Det är viktigt att betona att det är en slump att personen i fråga blivit kontrollerad två gånger.

Vi beklagar

Vidare i artikeln uttalar sig en av våra medarbetare på ett sådant sätt att en nationalitet, vitryssar, utpekas på ett otillbörligt sätt. Detta tar vi mycket bestämt avstånd ifrån. Satt i sitt sammanhang var inte vår medarbetares avsikt att peka ut en speciell grupp, men vi förstår att artikeln kan tolkas på ett sådant sätt vilket vi djupt beklagar.

I Konsum Norrbottens värdegrund är mångfald, etik och respekt viktiga ledord. Med anledning av det inträffade kommer värdegrunden att lyftas fram ännu tydligare i det interna arbetet.

KONSUM NORRBOTTEN
Thomas Björk
VD

 

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies