Kundenkät om marknadsföring

För att kunder och medlemmar enkelt skulle kunna tycka till och ge synpunkter på vår marknadsföring lade Coop Norrbotten kundundersökning på webben. En av respondenterna belönades med en iPad och slumpgeneratorn valde Linnéa Mzoughi från Luleå.