Klartecken för ny storförening

Nu är alla beslut på plats för en fusion mellan Coop Malmfälten och Coop Norrbotten. Det sista och avgörande beslutet togs på Coop Malmfältens stämma igår kväll. Den nya föreningen kommer att ha 44 butiker, 125 000 medlemmar och en samlad omsättning på 2,9 miljarder kronor.


En enhällig stämma stod bakom beslutet att göra en fusion mellan de båda föreningarna. Genom fusionen stärks den regionala konkurrenskraften samtidigt som positiva synergier uppstår.

- Det är glädjande att vi fått en bred uppslutning bakom beslutet. Fusionen är ett viktig steg för att fortsätta arbetet med att utveckla Coop-butikerna i Norrbotten och skapa nytta för våra medlemmar, säger Per-Erik Baas, ordförande i Coop Malmfälten.

Nästa steg är att fusionsplanen registreras hos Bolagsverket och samordningsprocessen mellan föreningarna startar omgående. Fusionen beräknas vara helt genomförd under sommaren. Den nya föreningen blir ett av Norrbottens läns största företag med ett geografiskt område motsvarande 25 procent av Sveriges yta.

- Vi har fått mycket positiv respons från medlemmar och förtroendevalda om ett samgående mellan föreningarna. Fusionen kommer medlemmarna tillgodo i form av sänkta kostnader och i ökade resurser för butiksutveckling, säger Eva Quist, ordförande i Coop Norrbotten.

Även Konkurrensverket har gett sitt godkännande av en fusion mellan föreningarna.
 

För mer information:
Eva Quist, ordförande Coop Norrbotten, 070-395 67 23
Per-Erik Baas, ordförande Coop Malmfälten, 070-562 25 93

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies