KF visar miljardresultat

Kooperativa Förbund, KF, redovisar ett resultat efter skatt på drygt en miljard för 2015. Samtliga rörelsegrenar visar ett positivt resultat samtidigt som strategiskt viktiga avyttringar under året gör att KF står finansiellt starkt inför framtiden.

 

KF året i korthet      2015      2014
         
Nettoomsättning   34 724 Mkr   37 753 Mkr
         
Rörelseresultat   979 Mkr   -184 Mkr
         
Resultat efter finansiella poster   1 127 Mkr   15 Mkr
         
Antal medlemmar   3 425 632   3 392 473
         
Insamlade medel till
We Effect och Vi-Skogen
  24 173 888 kr   23 739 087 kr


* Omsättningsminskningen beror främst på försäljning av 79 butiker till konsumentföreningar under året samt på grund av bolagsavyttringar (Bla Akademibokhandeln, Leos Lekland, Löplabbet) och fastighetsavyttringar.

KF redovisar för 2015 en fortsatt positiv trend med ett positivt resultat och en förbättrad finansiell ställning. Sedan 2013 arbetar KF målmedvetet med en tydlig strategi för att säkerställa och utveckla KFs roll som ett lönsamt och växande konsumentkooperativt företag. Strategiskt viktiga avyttringar med goda resultat i kombination med fokus på dagligvaruhandeln och den kooperativa modellen är grunden för strategin.

– Det är glädjande att vi nu kan visa så goda resultat av det hårda arbete som skett i föreningarna, i dotterbolagen och i KF, säger Tommy Ohlström, VD för KF.

– Med ett positivt resultat på drygt en miljard kronor står KF starkt inför framtiden. Tillsammans har vi fortsatt att hävda den kooperativa grundidén och därmed den konsumentkooperativa företagsmodellen i Sverige.

Läs mer om 2015 och KFs strategier för framtiden i bifogad verksamhetsberättelse och årsredovisning.

För mer information vänligen kontakta:
Vidar Aronsson, 070-22 000 16.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies