Historisk vecka- tre butiker i Coop Norrbotten kvalitetscertifierade

 

Under v 43 blev tre butiker kvalitetscertifierade enligt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Butikerna är Coop Forum Kalix, Coop Forum Örnäset och Coop Extra i Älvsbyn. Butikerna jobbar nu efter ett enhetligt regelverk.

 Ett stort grattis till alla medarbetare för ett väl utfört arbete med att bli kvalitetscertifierade.

Vad vinner butiken på att jobba enligt standarden och vad ger det kunderna? Kvalitet är en viktig fråga för Coop. Ett systematiskt kvalitetsförbättringsarbete ger Coops kunder ett bättre erbjudande samt minimerar risk. Certifieringen bidrar till att kvalitetssäkringen blir en del av det dagliga arbetet samt engagerar medarbetarna till kontinuerliga förbättringar. Certifieringen ställer höga krav på redlighet samt inkluderar externa revisioner.

Grundläggande förutsättningar för certifieringen är att Coops egenkontroll ”Säker Mat” görs på ett systematiskt sätt.

Vad händer nu? Rutinerna måste konsekvent tillämpas varje dag året runt med var sak på sin plats med högt ställda krav på renlighet. Var 6,12 eller 18 månad sker förnyad revision. Intervallet beror på antal anmärkningar vid revisionen. Coop Egenkontroll, och särskilt modulen ”Säker mat”, är ett viktigt hjälpmedel i föreningens kvalitetsarbete och en förutsättning för att butikerna ska kunna kvalitetscertifieras.

Under 2014 kommer ytterligare butiker att kvalitetscertifieras.

Kvalitetscertifieringen har utförts av ett externt och opartiskt certifieringsorgan.

 – Vi är först ut inom hela kooperationen med att kvalitetscertifiera butiker. Certifieringen är ett bra kvitto mot kund på att vi lever upp till alla myndighetskrav. Standarden garanterar att butikerna håller samma kvalitetsnivå och i varje butik finns en kvalitetsansvarig med specialistkompetens i livsmedelshantering, säger Lars Almroth, kvalitetscoach i Coop Norrbotten. 

För ytterligare frågor kontakta:

Per-Ola Björnfot, Avdelningschef IT-och verksamhetsutveckling, 0920 – 371 73
Lars Almroth, kvalitetscoach, 072-544 50 01

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 94 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 24 butiker/stormarknader, ca 500 årsanställda samt en omsättning på ca 2 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies