Coop mjölk – Coop Norrbotten sätter kundens valfrihet i centrum

 

Coop Norrbotten har introducerat egen Coop Mjölk, som ett komplement till våra nuvarande mjölkleverantörer. Vi tror på kundens valfrihet, att själv få välja mellan den billigare Coopmjölken eller andra mjölkalternativ. Vi tror att konkurrens är bra för alla parter, det driver utveckling. Mjölk från vår nuvarande huvudleverantör kommer naturligtvis fortsatt att finnas i alla våra butiker och är en viktig del i våra framtida satsningar. 
 


Coops mjölk, som tillverkas vid det egna mejeriet Grådö i Dalarna, levereras från bönder i mejeriets närområde. Detta innebär mycket korta intransporter till mejeriet. Detta i kombination med att mjölken levereras ut med andra mejeriprodukter gör att logistiklösningen blir mycket effektiv.

Att Coop driver mejeriet i egen regi utan mellanled till mjölkleverantörerna gör också att vi kan ge bönderna ett högre mjölkpris. Bönderna får bättre betalt samtidigt som vi kan ge konsumenterna ett lägre pris.

Coop Norrbotten är en ekonomisk förening som sätter medlemmarnas ekonomiska nytta i fokus – bra sortiment, bra priser och en stark medlemsåterbäring. Detta gör vi också utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv, där lokalproducerad mat har en framskjuten plats.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies