Coop Norrbotten säljer Parelle Cosmetics, Luleå

 

Coop Norrbotten, som har drivit kosmetikbutik i Smedjan, Luleå på franchisebasis, överlåter verksamheten till Parelle AB. Överlåtelsen sker i början av maj. I överlåtelsen ingår även övertagande av lagret från föreningens två övriga kosmetikbutiker, i Boden och på Storheden. De två butikerna kommer, i samband med överlåtelsen av Smedjan butiken, att läggas ned.

De anställda på butiken i Smedjan har erbjudits anställning av de nya ägarna. För butikerna i Boden och på Storheden kommer förhandlingar om arbetsbrist att äga rum. MBL-information är genomförd.

– Vi ser mycket positivt på att Parelle AB övertar verksamheten. Den mycket fina verksamhet vi har utvecklat i Smedjan hamnar nu i mycket goda händer. De har alla förutsättningar att utveckla verksamheten ytterligare, säger Thomas Björk, vd för Coop Norrbotten.

– Med den här försäljningen renodlar Coop Norrbotten sin verksamhet ytterligare. Vår kärnaffär är dagligvaror, vilken vi kommer att satsa ännu mer på. Vi söker bland annat lägen för nya butiksetableringar i länet, avslutar Thomas Björk.


För ytterligare frågor kontakta:
Thomas Björk, vd, 0920 – 371 70


Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av drygt 92 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 30 butiker/stormarknader, ca 500 årsanställda samt en omsättning på ca 1,9 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies