Coop Änglamark är 2011 års grönaste varumärke enligt konsumenterna

Coop Änglamark utsågs igår av varumärkesbyrån Differ till 2011 års grönaste varumärke. Coop toppar fortsatt också för andra året i rad listan över de grönaste varumärkena inom dagligvaruhandeln. Med utmärkelsen Sveriges mest hållbara varumärke som Coop tilldelades i början av 2011, befäster Coop sin ställning inom hållbarhet.

Det är varumärkesbyrån Differ och undersökningsföretaget YouGov som sedan fyra år tillbaka gör en undersökning bland 1000 personer i åldrarna 15-74 år. Differ och YouGov gör undersökningen för att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Den årliga undersökningen har kartlagt attityden till gröna varumärken det vill säga hur viktigt det är att företagen arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor och om man är villig att betala extra för gröna varumärken. Välkända varumärken inom dagligvaror, kläder, bilar, el, transport, resor, snabbmat och heminredning utvärderas efter hur gröna de är enligt de 1000 personer som svarat på undersökningen.

- Det är speciellt glädjande att Coop Änglamark fått utmärkelsen som Sveriges grönaste varumärke, eftersom konsumenterna fritt fått ange vilket varumärke de anser vara Sveriges grönaste. Det är ett mycket gott betyg för Coop Änglamark-varumärket, säger Titti Bergholtz, Chef Egna Varumärken, Cikab.

 
Undersökningen visar ett svagt ökat intresse för gröna frågor under 2011, den finansiella turbulensen i Europa till trots. Det är fortsatt högt intresse för att göra gröna val i dagligvaruhandeln liksom i bilbranschen och bland elbolag. Dock är viljan att betala extra för gröna varumärken fortsatt låg.

Miljöfrågan har breddats och det talas mer om hållbarhet, vilket innefattar såväl företagens påverkan på miljön som hur medarbetare och leverantörer behandlas. Det sistnämnda är för konsumenterna i undersökningen minst lika viktigt som miljöhänsyn.

Svenska Dagbladet skriver också om Coop Änglamarks utmärkelse till Sveriges grönaste varumärke i dagens tidnings näringslivsdel.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies