Bokslutskommuniké 2014

Rekordresultat för Coop Norrbotten <br> Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 2,1 % till 1 735,4 Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 52,4 Mkr (30,4).

 

 • Nettoomsättningen ökade med 2,1 % till 1 735,4 Mkr (1 699,1)
 • Rörelseresultatet ökade till 41,2 Mkr (22,1)
 • Resultatet från finansiella poster ökade till 11,2 Mkr (8,3)
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 52,4 Mkr (30,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90,6 Mkr (59,3)
 • Investeringarna i anläggningar uppgick till 30,9 Mkr (48,7)
 • Antalet medlemmar ökade med 793 till 95 737 medlemmar
 • Soliditeten uppgick till 74 % (74)
 •  

  Vd:s kommentarer
  Försäljning och resultat är bättre än affärsplanen. Den positiva försäljningsutvecklingen innebär att föreningen fortsatt tar marknadsandelar i länet. Årets resultat är det bästa som föreningen, exklusive resultat med jämförelsestörande poster, har presterat. Den ekonomiska nyttan för medlemmarna, matglädje i fräscha butiker, positivt kundmöte, attraktiva priser samt utökade öppettider har bidragit till den positiva utvecklingen. Föreningens stora satsning på närproducerade och ekologiska varor har också varit viktiga framgångsfaktorer i denna utveckling.

  Under året har investerats för 30,9 Mkr (48,7). Bland investeringarna kan nämnas ombyggnader och utveckling av färskvarusidan, med nya delikatessdiskar, på Coop Forum Piteå och Coop Forum Storheden samt på Coop Extra Haparanda. En första etapp av utbyggnaden av Coop Forum Kalix har påbörjats. Vidare har Coop Konsum Mjölkudden och Coop Konsum Övertorneå också byggts om och rustats upp under året. På föreningens del av handelsområdet Storheden i Luleå, Storheden City, har Sveriges första Sushi drive in-restaurang invigts. Ett antal energisparåtgärder ingår också bland årets investeringar.

  Utvecklingen under de senaste åren ger en fortsatt mycket stark ekonomisk grund för att utveckla såväl den ekonomiska nyttan för medlemmarna, som själva föreningen.

  Den goda försäljningsutvecklingen under året har följts upp av en mycket bra start på 2015. För 2015 räknar föreningen med en fortsatt positiv utveckling av såväl försäljningen som rörelseresultatet. Ett omfattande investeringsprogram är planerat för de kommande tre åren.

  2015 kommer även att präglas av det pågående fusionsarbetet med Coop Malmfälten. Definitivt beslut i den frågan tas på extra stämma i Coop Malmfälten den 26 februari. Om ett positivt beslut fattas där, så beräknas fusionen vara fullt ut genomförd sommaren 2015. Genom fusionen stärks den regionala konkurrenskraften ytterligare samtidigt som positiva synergier uppstår.

  För ytterligare frågor kontakta:
  Thomas Björk, vd, 0920-371 70

  Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 95 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 24 butiker/stormarknader, ca 500 årsanställda samt en bruttoomsättning på 2 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå. www.coopnorrbotten.se

  

  

   

 

 

 

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies