Bokslutskommuniké 2013

Coop Norrbotten ökade försäljningen och resultatet Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 4,0 %. Resultatet efter finansiella poster ökade till 30,4 Mkr (21,5).

  • Nettoomsättningen ökade med 3,1 % till 1 699,1 Mkr (1 647,6)
  • Nettoomsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,0 %
  • Rörelseresultatet ökade till 22,1 Mkr (7,4)
  • Resultatet från finansiella poster minskade till 8,3 Mkr (14,1)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 30,4 Mkr (21,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,3 Mkr (73,8)
  • Investeringarna i anläggningar uppgick till 48,7 Mkr (86,0)
  • Medlemsåterbäringen, exkl. moms, uppgick till 36,5 Mkr (36,4)
  • Antalet medlemmar ökade med 1 386 till 94 944 medlemmar
  • Soliditeten uppgick till 74 % (73)

 

Föreningens nettoomsättning och rörelseresultat har under året belastats av medlemsåterbäring på 36,5 Mkr (36,4). Resultatet från finansiella poster har minskat med 5,8 Mkr på grund av utebliven utdelning på insatserna i KF.

 

Vd:s kommentarer

Försäljning och resultat är bättre än affärsplanen. Den positiva försäljningsutvecklingen innebär att föreningen tar marknadsandelar i länet. Den ekonomiska nyttan för medlemmarna, matglädje i butikerna, attraktiva priser samt utökade öppettider har bidragit till den utvecklingen.  

 

Under året har investerats för 48,7 Mkr (86,0). Bland investeringarna kan nämnas en större ombyggnad av Coop Forum Boden och en ombyggnad av ”Experts” gamla lokaler på föreningens del av handelsområdet Storheden i Luleå, Storheden City, där Dressmann, Dressmann XL och Skokanonen har flyttat in. De under 2012 påbörjade pålnings- och grundförstärkningsarbetena på Coop Forum Piteå har slutförts. Vidare har föreningen förvärvat byggnaden för Coop Forum Piteå genom att i förtid lösa gällande leasingavtal. Ett antal energisparåtgärder ingår också bland årets investeringar.

 

Utvecklingen under de senaste åren ger oss en fortsatt mycket stark ekonomisk grund för att utveckla såväl den ekonomiska nyttan för medlemmarna, som själva föreningen. Bildandet av det nya bolaget Coop Sverige AB samt det nya samarbetsavtal som alla konsumentföreningar i Sverige har undertecknat ger också ännu bättre förutsättningar för en positiv utveckling.

 

Den goda försäljningsutvecklingen under året har följts upp av en mycket bra start på 2014. För 2014 räknar föreningen med en fortsatt positiv utveckling av såväl försäljningen som rörelseresultatet. Ett omfattande investeringsprogram är också planerat för de kommande tre åren.

 

 

För ytterligare frågor kontakta:

Thomas Björk, vd, 0920-371 70

 

 

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 95 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 24 butiker/stormarknader, ca 500 årsanställda samt en bruttoomsättning på 2 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå. www.coopnorrbotten.se

 

 

 

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies