Bokslutskommuniké 2012

Coop Norrbotten ökade försäljningen och resultatet

 

Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 3,7 %. Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,5 Mkr (13,3).

 

  • Nettoomsättningen ökade med 2,7 % till 1 647,6 Mkr (1 603,6)
  • Nettoomsättningen i jämförbara butiker ökade med 3,7 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 Mkr (6,0)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,5 Mkr (13,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 73,8 Mkr (23,2)
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 86,0 Mkr (33,3)
  • Medlemsåterbäring, exkl. moms, uppgick till 36,4 Mkr (35,7)
  • Antalet medlemmar ökade med 1 315 till 93 558 medlemmar
  • Soliditeten uppgick till 73 % (77)

 

Föreningens nettoomsättning och rörelseresultat har under året belastats av medlemsåterbäring på 36,4 Mkr (35,7). Nettoomsättningen och rörelseresultatet har även påverkats negativt av avyttring och avveckling av fyra butiker under året.

 

Vd:s kommentarer

Försäljningen och resultatet är bättre än den lagda affärsplanen.

 

Utvecklingen under de senaste åren ger oss en fortsatt mycket stark ekonomisk grund för att utveckla såväl den ekonomiska nyttan för medlemmarna, som själva föreningen. Det pågående investeringsprogrammet har inneburit investeringar på totalt 86,0 Mkr (33,3) under året. Investeringar har gjorts på föreningens del av handelsområdet Storheden i Luleå, Storheden City, där bland andra Clas Ohlson och H & M öppnat nya butiker samt i en uppgradering av Coop Konsum Älvsbyn till en Coop Extra. Coop Forum Piteå har, efter sättningar i grunden, förstärkts med delvis ny grundplatta och genom pålning. En upprustning av Coop Konsum Råneå och ett antal energisparåtgärder ingår också bland årets investeringar.

 

Införande av automatorder (CAO) i butikerna, genomförande av ett Coopgemensamt sortimentsstyrningsprojekt samt investeringar i varumärket har belastat rörelseresultatet med kostnader av i princip engångskaraktär på 14 Mkr. Positiva resultateffekter av detta kommer att uppstå från 2013 och framåt.

 

Den goda försäljningsutvecklingen under året har följts upp av en mycket bra start på 2013. För 2013 räknar föreningen med en fortsatt positiv utveckling av försäljningen och rörelseresultatet.

 

 

För ytterligare frågor kontakta:

Thomas Björk, vd, 0920-371 70

 

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av närmare 94 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 26 butiker/stormarknader, ca 500 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 1,9 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå. www.coopnorrbotten.se

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies