Bokslutskommuniké 2011

Coop Norrbotten ökade försäljningen och tog marknadsandelar

Året innebar också en rekordutdelning till medlemmarna i form av medlemsåterbäring och premiecheckar på totalt 43,5 Mkr, i värde för medlemmarna, en ökning med 22,6 Mkr jämfört med 2010. 

 

  • Bruttoomsättningen, inklusive utgiven medlemsåterbäring, ökade med 4,4 % till 1 878,2 Mkr (1 799,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 Mkr (26,1)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,3 Mkr (38,8)
  • Medlemsåterbäring och premiecheckar uppgick till 37,9 Mkr (18,2)
  • Antalet medlemmar ökade med 1 703 till 92 243 medlemmar
  • Soliditeten uppgick till 77 % (75)

 

Försäljningsökningen tilltog under året. Decemberförsäljningen jämfört med december 2010, den första månaden då den nya medlemsåterbäringen var i gång, visade på en betydligt större ökning än årsgenomsnittet.

 

Föreningens nettoomsättning 1 603,6 Mkr (1 570,6) och rörelseresultat har under året belastats av medlemsåterbäring och premiecheckar på 37,9 Mkr (18,2). Premiecheckarna har helt fasats ut som medlemsförmån från den 1 juli 2011. Finansnettot uppgick till 7,3 Mkr (12,7). Det har påverkats negativt av rådande konjunktur och oro på finansmarknaden.

 
Vd:s kommentarer

Årets positiva försäljningsutveckling innebar att vi tog marknadsandelar. Resultatet, som i huvudsak påverkats av medlemsåterbäringen, följer den lagda affärsplanen.

 

Utvecklingen under de senaste åren ger oss en fortsatt mycket stark ekonomisk grund för att utveckla såväl den ekonomiska nyttan för medlemmarna, som själva föreningen. Den nya medlemsåterbäringen, matglädje i butikerna samt attraktiva priser bidrar till den utvecklingen. För närvarande genomförs och planeras för investeringar på drygt 150 Mkr i ett treårsprogram. Investeringar i nya butiker, uppgradering av butikskoncept, upprustning av butiker, satsningar på föreningens del av handelsområdet Storheden i Luleå, Storheden City, samt energisparåtgärder.

 

Den starka försäljningsutvecklingen under framförallt årets senare del har följts upp av en mycket bra start på 2012. För 2012 räknar föreningen med en fortsatt positiv försäljningsutveckling samt en förbättring av rörelseresultatet.

 

För ytterligare frågor kontakta:

Thomas Björk, vd, 0920-371 70

 

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av drygt 92 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 30 butiker/stormarknader, ca 500 årsanställda samt en bruttoomsättning på drygt 1,8 miljarder kronor. Affärskoncepten är Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg och Parelle Cosmetics. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies