Bokslutskommuniké 2010

Rekordresultat för Coop Norrbotten

Rörelseresultatet ökade med 25,1 Mkr, jämfört med 2009, till 26,1 Mkr
Resultatet efter finansiella poster ökade med 31,4 Mkr till 38,8 Mkr
Nettoomsättningen minskade med 1,0 % till 1 570,6 Mkr
Antalet medlemmar ökade med 2 054 till 93 332 medlemmar
Premiecheckar till ett sammanlagt värde av 16,8 Mkr gick tillbaka till de medlemmar som under året tagit del av Coop MedMera premieprogram, en ökning med 1,4 Mkr
Den nya Medlemsåterbäringen, som började gälla den 1 dec gav 4,1 Mkr tillbaka till medlemmarna
Försäljningen av lokalproducerade matvaror ökade med 2 %.

Fortsatta effektiviseringar inom rörelsen och koncentration till kärnaffären samt ett starkt finansnetto gav ett rekordresultat för föreningen, såväl vad gäller rörelseresultatet som resultatet efter finansiella poster.

Föreningens omsättning har under året påverkats av egna strategiska prissänkningar, den nya medlemsåterbäringen, neddragningar av specialvarusortimentet samt stängning av Coop Nära Hertsön.

Medlemsökningen tilltog i slutet av året då den nya medlemsåterbäringen blev känd. I Verksamhetsberättelsen för 2010 kommer en viss korrigering av det totala antalet medlemmar att göras genom en reduktion av inaktiva medlemskonton.

”Resultatet för 2010 ger oss en fortsatt stark grund för att utveckla såväl den ekonomiska nyttan för medlemmarna som själva föreningen”, säger Thomas Björk, vd.

Resultatet 2009 belastades av jämförelsestörande poster.


Coop Norrbotten ek för
Thomas Björk
Vd

För ytterligare frågor kontakta:
Thomas Björk, vd, 0920-371 70

 

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies