Coop Norrbotten tar krafttag för att minska matsvinnet genom nytt projekt

Coop Sverige har satt ett mål om att minska matsvinnet i sina butiker till max 1% av sin totala omsättning innan 2025. Med ambitionen att vara den goda kraften i mat-Sverige har vi fokus på hållbarhet i alla led. Alla 28 föreningar måste bidra och Coop Norrbottens hållbarhetschef Helene Ljungstedt har initierat projektet ”Tänk till för mindre spill” för att identifiera vad som krävs i Norrbotten för att nå målet.

– Om vi ska nå 1%-målet 2025 är det dags att skapa en långsiktig handlingsplan med insatser och projekt som vi måste prioritera under de kommande åren. I projektet deltar butikspersonal från hela länet som brinner för att minska matsvinnet. Projektet startar den 24 februari och pågår fram till september.

-Vi vill erbjuda våra kunder färsk och fräsch mat. Samtidigt är det färskvaror med kort hållbarhet som löper störst risk att bli till matsvinn. Därför arbetar Coop tillsammans med sina leverantörer för att utveckla förpackningslösningar som förlänger produkternas hållbarhet. Tillsammans med andra i branschen arbetar vi också för att tiden från att varan produceras tills den når butik ska vara så kort som möjligt.

I Coop Norrbottens kommer vi att samarbeta med våra lokala leverantörer, bland annat Nyhléns Hugoson, Norrmejerier, Klöverbergsgårdens ägg och BD Fisk. Och självklart hoppas vi att kunna fördjupa samarbetet med fler av våra lokala leverantörer för att hjälpas åt att minska matsvinnet i butik, menar Helene.

Vi är medvetna om att det bästa sättet att förebygga matsvinn är att butikens utbud möter kundernas efterfrågan vid varje tillfälle. Butikernas beställningsrutiner är en viktig del i att försöka balansera detta. Alla produkter måste omsättas i rätt ordning för att matsvinn inte ska uppstå. Därför har vi koll på produkternas datum i hela kedjan, från leverantör till butik. När maten närmar sig bäst före datum eller sistaförbrukningsdag sänker vi priset. Vi har stora förhoppningar om att kunna ha klart en långsiktig handlingsplan till hösten för att börja arbeta operativt mot målet redan under Q4.

För ytterligare frågor kontakta: Helene Ljungstedt, chef marknad, kommunikation och hållbarhet på Coop Norrbotten, 076-007 90 36

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av drygt 140 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 42 butiker, ca 740 årsanställda samt en omsättning på ca 2,7 miljarder kronor. 2020 vann Coop Norrbotten årets hållbarhetspris i Norrbotten vid Luleå Business Awards. Servicekontoret finns på Storheden, Luleå