Miljömärkt el i Coop Norrbottens butiker och stormarknader

Coop Norrbotten köper el, ljus, värme och en skön känsla i maggropen

 

Förnybara källor


Elen kommer endast från förnybara källor, d.v.s. vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi enligt Naturskyddsföreningens krav.

Coop Norrbotten bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, djur och växter samt bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Mer information om Bra Miljöval kan du läsa här