Ladda bilen med grön el

På Coop Forum Storhedens parkering kan du ladda din bil medan du handlar! Elen i Coop Norrbottens butiker kommer från förnybara källor som vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi i samarbete med Luleå Energi AB.

Ladda bilen