Kvalitetscertifierad butik

Coop Norrbotten har påbörjat arbetet med att kvalitetscertifiera butiker enligt en standard som heter Svensk standard för livsmedelshantering i butik. 13 butiker är certifierade och fler följer. Standarden är framtagen av Svensk Dagligvaruhandel 2009, i samarbete med Coop, Axfood, Bergendahls och ICA. Butiker som är certifierade är granskade och godkända av auktoriserad tredjepartsrevisor.

Branschriktlinjen Säker Mat i din butik som har godkänts av Livsmedelsverket är det dokument som ligger till grund för standarden. Denna standard är lika för alla, oavsett kedja eller plats i landet.

Vad tjänar butiken på att jobba enligt standarden och vad har du som kund för nytta av detta?
Butiken kan garantera säkra livsmedel till dig som kund, egenkontrollen blir gjord på systematiskt sätt samt ordning och reda förbättras.
Certifieringen kan även ses som ett kvitto på att de myndighetskrav som ställs på en livsmedelsbutik blir uppfyllda.

Detta är en del av vårt arbete gällande denna standard:

Personal:

Alla våra medarbetare är utbildade i livsmedelshygien. Butiken har dokumenterade och väl fungerande hygienregler. Rutinerna är anpassade till verksamheten och följs av all personal, inklusive vikarier.

Lokaler och utrustning:

Det finns dokumenterade och fungerande rutiner för hur underhållet av lokalerna och all utrustning ska gå till. Material som kommer i kontakt öppna livsmedel ska vara lätta att rengöra.

Skadedjurskontroll:

Det finns dokumenterade och fungerande rutiner för att minimera förekomsten av skadedjur i butikens lokaler. Butikerna anlitar en extern part för detta.

Temperaraturkontroller:

Temperaturen i kylar, frysar, värmeskåp och annan utrustning som ska ha en viss temperatur skall mätas och dokumenteras regelbundet. Temperatur på kyl- och frysvaror kontrolleras även vid ankomst till butikerna och dokumenteras.

Märkning:

Vid beredning ska alltid recept följas för att innehållsförteckningen på etiketten ska överensstämma med innehållet. De produkter som säljs i sluten förpackning, och som kunden själv kan plocka, ska ha fullständig märkning enligt gällande lagstiftning. Produkter som säljs oförpackade, t.ex. lösviktsbröd, ska ha nödvändig information, bifogad eller tillgänglig.

Förpackning:

Vid förpackning i butik får endast förpackningsmaterial som är avsedda för kontakt med livsmedel användas.

Återkallelser:

Om en leverantör av någon anledning återkallar en produkt så spärras den produkten i kassan och plockas även bort från hyllan.

Läs mer på Svensk Dagligvaruhandels hemsida.