Klimatneutral fjärrvärme

Coop Norrbotten köper fjärrvärme som kommer från återvunnen energi, biobränsle och vindel från Luleå Energi AB.

Klimatneutral fjärrvärme består av återvunnen värme, värme baserad på träpellets samt värme baserad på vind-el.

Återvunnen värme:

Avfallsgas från SSAB (masugnsgas, koksgas och LD-gas) används i kraftvärmeverket Lulekraft AB för att producera el, ånga, värme samt torkgas. Avfallsgasen och dess miljöpåverkan har sitt ursprung i produktionen av stål, vilket innebär att användningen av avfallsgas i energiproduktion räknas som restenergi och därmed inte anses ha egenskapen fossilt.

Träpellets från Bioenergi i Luleå AB:

Producerat av restprodukter från skogsindustri i form av såg- och kutterspån. I tillverkningen används råvaror från FSC-certifierat skogsbruk samt torkgas från kraftvärmeverket, se ovan.

Vind-el:

Värmeproduktion med elpannor samt el för drift av anläggningar baserad på ursprungsmärkt vind-el.

Diplom, klicka här