Tradition blir historia när Coop Nord moderniserar sin medlemsorganisation. Under oktober kommer Coop Nords 276 646 ägare att kunna nominera sina ägarombud på internet. Även röstningen i januari blir digital och en medlemsdag i butik ersätter de tidigare stämmorna.

- ”Vi behöver göra det enklare för ägarna att välja sina representanter, ägarombuden. Många har vårt medlemskort i plånboken och handlar i våra butiker. Det är en god start, men vi vill också att de ska känna att de är ägare och att de kan påverka”, säger Elin Bäckman, kommunikationschef Coop Nord.

På bara 20 år ser samhället helt annorlunda ut. Internet finns med oss vart vi går och sättet att nå människor har förändrats. Alla Coop Nords butiker finns på Facebook, där de får daglig feedback från kunderna.

-”Medlemmarna är fortfarande aktiva och engagerade, men på ett annat sätt. Vi kan inte förvänta oss att de ska lyssna på oss på ett traditionellt möte några gånger per år. De vill förbättra sina butiker varje dag och det är vi som ska lyssna på dem”, säger Elin Bäckman

Med det nya sättet att nominera och rösta hoppas Coop Nord locka fler att engagera sig i föreningen, för konsumentnytta, hållbarhet och bättre butiker. Varje butik kommer att ha ett ägarombud, vars uppgift är att vara medlemmarnas röst och representera på den årliga föreningsstämman.

Information om nominerings-, och valprocessen samt vilken roll ägarombudet har finns i Coop-butikerna och på coopnord.se 

De traditionella stämmorna blir nu en medlemsdag på varje butik. Där kommer det att finnas möjlighet för medlemmar som saknar internet att föra fram sina åsikter och rösta fram ägarombud.

- ”Våra butiker är en viktig del i människors vardag. Coop Nord ska finnas där våra medlemmar finns. I butik, ute på evenemang, på internet. Tyck om oss, vi lyssnar! Tillsammans blir vi bättre.”

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies