Frågor och svar om val av ägarombud

Som medlem är du med och äger Coop. Ett sätt att vara med och påverka är att vara ägarombud i din butik.

Vissa butiker har en vakant plats, det innebör att det för tillfället inte finns något ägarombud på butiken. Är du intresserad av att bli ägarombud kan du kontakta din butikschef för mer information.

Vad är ett ägarombud?

Ägarombudet är länken mellan medlem, butik och Coop Nord. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara ägarombud här!

Kan vem som helst kandidera?

För att kunna kandidera till det här valet behöver du vara medlem i Coop Nord. Du behöver också vara medlem i Coop Nord och över 18 år för att kandidera.

När är valet?

Senaste valet ägde rum i början på 2022. Nästa val sker 2024 och föregås av en kandideringsperiod.

Varför ska jag rösta?

Att rösta på ägarombud är ett sätt att påverka Coop. Ägarombudet är länken mellan dig och din butik och kan föra din talan till butikschefen. Ägarombudet är också länken mellan dig och Coop Nord. Ägarombuden går på föreningsstämman.

Jag fick inte rösta, varför?

Det kan bero på flera saker. Om du kontrollerat så du matat in det id-nr som står på ditt Coop MedMera och det ändå inte fungerar så kan det bero på att:

  • Du har ett extrakort. Någon annan i ditt hushåll är huvudmedlem
  • Du är medlem i en annan förening. Du blir medlem där man är skriven när man skaffar sitt medlemskap och kort. Medlemskapet flyttar därefter inte till en annan förening om man byter bostadsort.

Är du osäker på ditt medlemskap, ring 0771-17 17 17 för att kontrollera om/var du är medlem.

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem direkt genom att klicka här, eller om du går in i din butik och betalar in din medlemsinsats på 100 kronor.