Distriktsfullmäktige

Coop Karlshamn är uppdelat i två distrikt, Karlshamn och Asarum/Svängsta.

Karlshamn  

Ordinarie
 Aina Blomgren
 Annelie Väpnare
 Berit Bengtsson
 Birgitta Jönsson
 Brittmarie Gustavsson
 Gert Eriksson
 Ingemar Oscarsson
 Ingrid Hagberg-Hake
 Karl-Erik Björk
 Kerstin Fridlund
 Kerstin Gustafsson
 Kjell Folkesson
 Lena Ström Svensson
 Linda Winnetoft
 Maarit Svensson
 Maj-Lis Karlsson
 Marianne Abelsson
 Marina Jönsson
 
Suppleanter  
 Anki Hansson
 Bengt-Arne Nilsson
 Inga-Lill Nilsson
 Irene Hasselberg-Svensson
 Henrik Johansson
 Ragnhild Nordesjö
 Stina Berntsson
 SvenGunnar Persson
 Ulla Karlsson
 Ulla-Britt Johansson
 

Asarum/Svängsta  

Ordinarie
 Anders Holmberg
 Bertil Geneback
 Birgitta Hermansson
 Bo Gunnarsson
 Ethel Duvskog
 Gunilla Nilsson
 Inger Sjöberg Löfblom
 Kenneth Willander
 Kerstin Linde
 Lennart Ingemansson
 Maj-Britt Fröberg
Suppleanter
 Heléne Uddin
 Inga-Lill Johansson
 Ingvar Gustavsson
 Maria Stephan
 Åke Olsson
Valberedning  
 Karin Jeppsson
 Kjell Duvskog
 Yngve Isaksson

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies