Om PuL inom Coop

Allmänt

Coop är mån om din integritet och att skydda de uppgifter du lämnar till oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). När syftet med registreringen är uppfyllt tar vi bort uppgifterna, som alltså inte sparas längre än nödvändigt.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Coops räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

I våra tjänstevillkor, som du hittar här, kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också vända dig till Kundservice med frågor. Kontaktuppgifter hittar du här. Du har rätt att 1 gång om året och efter skriftlig förfrågan till Coop, Kundservice, 171 88 Solna, få information om vilka personuppgifter om dig som Coop behandlar. Om du anser att någon uppgift är felaktig skriver du till samma adress och begär rättelse.

Webbplatsen

På Coop.se kan det förekomma att du måste ange personuppgifter såsom namn och e-postadress för att kunna använda en tjänst. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuell tjänsts ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. Här kan du läsa om vår användning av cookies.

Personuppgiftsansvarig för Coop.se är Coop Sverige AB, 171 88 Solna. Tel. 010-740 0000.

Coops e-handel

All information du har lämnat till Coops e-handel sparas för att förenkla och förbättra den tjänst Coop tillhandahåller. I vissa fall kan Coop lämna delar av den informationen vidare, men då endast till betrodda underleverantörer som behöver den vid exempelvis arbete i tekniska sammanhang eller marknadsundersökningar, vid bedrägeriförsök, för att inkassera eventuella skulder du har gentemot Coop, eller om du meddelar att du vill ha erbjudanden och nyheter från Coop.

Personuppgiftsansvarig för Coop online är KF Näthandel AB, 171 88  Solna. Tel. 010-740 0000.

MedMera Bank och Coop MedMera Medlemsprogram

MedMera Bank samlar in och använder uppgifter om kortinnehavare och köp för att administrera dina bankärenden och Coop MedMera medlemsprogram, för att registrera dina intjänade poäng och för att skicka ut vår medlemstidning. Uppgifter som registreras kan t ex vara information om poängsaldo, utnyttjad kredit, uppgifter om köp och om vilka varor som du har köpt i samband med användandet av Coop MedMera-kort. Uppgifterna kan utgöra underlag för marknadsföring av riktad och generell karaktär (se nedan).

Personuppgiftsansvarig för banken och Medlemsprogrammet är MedMera Bank AB, 171 88  Solna. Tel. 010-740 0000.

Marknadsföring

Coop samlar in köpinformation, dvs. den information som du hittar på ditt kassakvitto. Vår målsättning med detta är att du som kund ska få erbjudanden och rabatter som är attraktiva och relevanta för dig, och att vi ska tillhandahålla en bra service. På så sätt kan vi minska en del av våra andra marknadsföringsaktiviteter, till exempel oadresserade utskick, vilket sparar pengar och vår miljö. Butikerna har inte tillgång till information om dina inköp utan den hanteras centralt.

Om du inte vill ha adresserad reklam och erbjudanden kan du kontakta Kundservice och begära en så kallad reklamspärr. Observera att kvittoinformationen fortfarande kommer att registreras inom medlemsprogrammet.

Personuppgiftsansvarig för marknadsföringen är Coop Sverige AB, 171 88  Solna. Tel. 010-740 0000.

Coop ShopExpress

Inom ShopExpress används köphistorik som underlag för uträkning av avstämning, med hjälp av ditt kundid. I historiken ingår köpesumma, avstämning ja/nej och vid differens anges hur stor differensen är. Det framgår också om kunden är avstängd från att använda Shop Express.

Personuppgiftsansvarig för Shop Express är Coop Sverige AB, 171 88  Solna. Tel. 010-740 0000.

Nu bygger vi om

Logga in på figuren uppe till höger för att komma till Mitt Coop och se din personliga information.

Vad mer är nytt?

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!