PUL - Personuppgiftslagen

All behandling av uppgifter som lämnas via coop.se sker i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Coop är mån om din integritet och att skydda de uppgifter du lämnar på coop.se.

Personuppgifter och säkerhet

På Coop.se kan det förekomma att du för att få ta del av en tjänst måste ange personuppgifter såsom namn och e-mailadress. I och med att du registrerar personuppgifter på coop.se samtycker du till att dessa behandlas för aktuell tjänsts ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. När syftet är uppfyllt tar vi bort uppgifterna som alltså inte sparas längre än nödvändigt.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan annat än då tjänster ska utföras för Coops räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal omfattande sekretess tecknas.

Du äger rätt att en gång om året och efter skriftlig förfrågan till Coop, få information om vilka av dina personuppgifter som Coop behandlar. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktig skriver du till samma adress och begär rättelse.

När det gäller behandling av personuppgifter som har att göra med ditt Coop MedMera-kort och medlemskapet kopplat därtill har Coop och kontohållaren MedMera Bank AB tecknat avtal om gemensamt personuppgiftsansvar och behandlingen följer, förutom ovanstående, detta avtal.

Behandling av personuppgifter inom Coop MedMera Återbäringsprogram

Vi samlar in och använder uppgifter om köp och kortinnehavare för att administrera Coop MedMera återbäringsprogram och registrera återbäring för att kunna skicka ut kontobesked. Detta kan t ex vara uppgifter om återbäringsaldo, utnyttjad kredit, uppgifter om köp och uppgifter om vilka varor som kunden har köpt i samband med användandet av MedMera-kort. Uppgifterna kan utgöra underlag för marknadsföring av riktad och generell karaktär.

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Coop MedMera Kundtjänst och begära en så kallad reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas kostnadsfritt en gång per år efter skriftlig begäran till MedMera Kundtjänst. Har du frågor avseende behandling av personuppgifter? Kontakta Coop MedMeras kundtjänst

Relaterat innehåll

Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!