Familj i butik

Ordlista A-Ö

Ackumulerad tillgodoränta

Räntan på innestående pengar på kontot. Räntan för de av våra produkter som har en tillgodoränta tillfaller kontot en gång per år (den 31 december) eller när kontot avslutas.

Autogiro

En automatisk återkommande överföring från ett bankkonto till t.ex. ditt MedMera-kort.

Läs mer om autogiro

Aviseringsavgift

Aviseringsavgift är en avgift för avisering vid skuld. Vi bjuder på aviseringsavgiften när skulden inte är räntebärande. När skulden är räntebärande utgår aviseringsavgift. Detaljerad information hittar du i villkoren och prislistan för ditt kort.

Dag-för-dag-ränta

Räntan räknas på aktuellt saldo dag för dag.

Disponibelt belopp

De pengar du har kvar att göra inköp för på ditt konto. Ibland kan det disponibla beloppet skilja sig från det bokförda saldot. Det beror på att summan av ett eller flera nyligen gjorda inköp ännu ej är bokförda. Det disponibla beloppet motsvarar ditt bokförda saldo plus din eventuella kredit minus ej bokförda belopp.

Effektiv ränta

Den totala räntekostnaden inklusive eventuella avgifter.

Ersättningskort

Om du anmäler ditt kort som trasigt, stulet eller borttappat kan du beställa ett ersättningskort. Leveranstiden är upp till en vecka. Logga in på coop.se för att spärra ditt stulna eller borttappade kort eller beställa ersättningskort om ditt kort är trasigt.

Extrakort

Extrakort/tilläggskort beställs av kontohavaren eller den som är medlem. Logga in på coop.se för att göra din beställning.

Alla våra extrakort är självklart kostnadsfria förutom extrakort till MedMera Visa som kostar 95 kr per år.

Åldersgränser för extrakort

Medlemskort utan betaltjänst, för poäng samt medlemsförmåner: 6 år

Med betaltjänst, samt poäng och medlemsförmåner:
MedMera konto 15 år
Betala Före 16 år
Betala Efter 18 år
Mer 18 år
Visa 18 år

Faktura

Faktura skickas på alla kortprodukter med kredit och du får den en gång per månad om du haft transaktioner på kontot. Mellan utskicken kan du få aktuella uppgifter om transaktioner och disponibelt belopp mm. genom att logga in på coop.se och via Talsvar 0771 – 17 17 17.

Förlorat kort

Ett förlorat kort skall omedelbart spärras på telefon + 46 10 743 38 50. Du kan också logga in på coop.se och spärra ditt kort.

Hushållsägare

Hushållsägare är den person i ett hushåll som är medlem i en konsumentförening. Det kan finnas fler medlemmar i ett hushåll, men endast en kan vara hushållsägare. Vem som är hushållsägare beror på hur ert gemensamma hushåll bildades.

ID-nummer

ID-numret är ditt unika kundnummer hos oss. Numret är sjusiffrigt och står på ditt MedMera-kort eller på tidigare utskick, kontoutdrag eller faktura.

Inloggning

Skapa en inloggning på coop.se för att hålla koll på dina erbjudanden, saldo, kunna spärra kort osv.

Skapa inloggning

Kontantuttag

I samband med köp är det i de flesta Coop-butiker, i mån av kontanter, möjligt att göra ett kontantuttag på på maximalt 2.000 kr med ditt Coop MedMera kort med betaltjänst.

Om du önskar göra ett större uttag och inte har ett kort som fungerar i uttagsautomat eller på Bank och växlingskontor är du välkommen att kontakta Coop Kundservice för hjälp.

Med MasterCard, dvs Coop MedMera Betala Före, Coop MedMera Betala Efter, Coop MedMera Mer och Coop MedMera Visa kan du ta ut pengar i en uttagsautomat. Ingen avgift tas ut för Betala Före och Mer medan för Betala Efter och Visa är avgiften 2% dock minst 35 kr. Belastar kontantuttaget krediten betalar du ränta från uttagsdagen till dess att beloppet är återbetalt.

I svenska uttagsautomater kan du bara ta ut svenska kronor. Vid kontantuttag i utländska uttagsautomater påförs ingen växlingsavgift för Coop MedMera Mer. Dock kan det hända att, framförallt utländska, banker tar ut en avgift för kontantuttaget vilket kommer att belasta kortet.

Kontohavare

Den person som har ansökt om och beviljats ett Coop MedMera kort med betaltjänst. Fler kort än kontohavarens kan vara kopplade till samma betalkonto inom samma hushåll. Ansök om extrakort genom att logga in på coop.se.

Kontonummer

Kontonumret finns angivet på kontoutdraget/fakturan. Du kan också se ditt kontonummer i inloggat läge på Coop.se under Kontoinformation för din produkt. Kontonumret påverkas inte av kortbyten.

Kontoutdrag

Är ett sammandrag av transaktionerna på ditt Coop MedMera Konto från föregående period, omfattande 4-5 veckor och skickas ut en gång per månad. Mellan utskicken kan du få aktuella uppgifter om transaktioner och disponibelt belopp mm. genom att logga in på coop.se och via Talsvar 0771 – 17 17 17.

Kortnummer

Varje MedMera-kort har ett unikt nummer som identifierar själva kortet. Kortnumret består av 16 siffror och står på ditt MedMera-kort.

Om du beställt ett ersättningskort kommer det kortet att få ett nytt kortnummer. Kom i så fall ihåg att ändra eventuella prenumerationer du haft på ditt tidigare kort.

Kredit kopplad till ditt kort

Beviljas efter prövning. Max 50.000 kronor MedMera Konto och max 100.000 kronor MedMera Betala Före/Betala Efter/ MedMera Mer/MedMera Visa. Ansök om kredit under respektive kort här.

Kreditprövning

Vi gör en sedvanlig kreditprövning vid en kredithöjning alternativt en beställning av kreditkort/lån av pengar. Detta innebär att vi beställer en kreditupplysning från UpplysningsCentralen (UC). En kopia av upplysningen skickas sedan till dig från UC. Kreditprövning görs enbart när du ansöker om en kredit/ett lån.

Lösenord

Skapa en inloggning på coop.se för att hålla koll på dina erbjudanden, saldo, kunna spärra kort osv. När du loggar in på coop.se anger du ditt lösenord. Lösenordet bestämmer du själv.

Skapa inloggning

Påminnelseavgift

Vi tar ut en avgift på f n 60 kronor om det aviserade lägsta beloppet att betala inte har erlagts i tid. Se gällande kontovillkor.

Saldo

Det belopp som är skillnaden av alla bokförda insättningar och utgifter på ditt betalkonto. Har du satt in 100 kr och handlat för 90 kr är ditt saldo 10 kr. Se också Disponibelt belopp ovan.

Skuldränta

Om du har ett av våra kort med kredit och utnyttjar hela eller delar av den eller om du inte betalar hela det fakturerade beloppet på MedMera Faktura, har du en skuld. Du betalar då skuldränta för den skuld du har.

Talsvar

En telefontjänst för dig som har ett Coop MedMera-kort. Om du ringer från en tonvalstelefon, får du här reda på saldo, disponibelt belopp, senaste fem transaktioner och senaste fem inbetalningar. Telefon: 0771-17 17 17. Talsvar är öppet alla dagar dygnet runt.

Tillgodoränta

Räntan på innestående pengar på kontot. Räntan för de av våra produkter som har en tillgodoränta tillfaller kontot en gång per år (den 31 december) eller när kontot avslutas.

Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!