Familj i butik

Ordlista A-Ö

Ackumulerad tillgodoränta

Den sammanlagda räntan du har tillgodo vid ett visst tillfälle. Räntan sätts in på ditt MedMera Konto en gång per år (den 31 december).

Autogiro

En automatisk återkommande överföring från ett bankkonto till t.ex. ditt MedMera-kort.

Läs mer om autogiro

Aviseringsavgift

MedMera Faktura och Visa - utgår endast om hela det fakturerade beloppet inte är oss tillhanda senast den sista i månaden. Aviseringsavgiften är för närvarande 20 kr.
MedMera Konto – utgår om kontot uppvisar en skuld på aviseringsdagen. Aviseringsavgiften är för närvarande 20 kr.

Dag-för-dag-ränta

Räntan räknas på aktuellt saldo dag för dag.

Disponibelt belopp

De pengar du har kvar att göra inköp för på ditt konto. Ibland kan det disponibla beloppet skilja sig från det bokförda saldot. Det beror på att summan av ett eller flera nyligen gjorda inköp ännu ej är bokförda. Det disponibla beloppet motsvarar ditt bokförda saldo plus din eventuella kredit minus ej bokförda belopp.

Effektiv ränta

Den totala räntekostnaden inklusive eventuella avgifter.

Ersättningskort

Om du har anmält ditt kort som stulet eller förlorat får du ett ersättningskort. Leveranstiden är maximalt en vecka.
Logga in på coop.se/minasidor för att beställa ersättningskort.

Extrakort

Extrakort/tilläggskort beställs av kontohavaren eller den som är medlem. Logga in på coop.se/minasidor för att göra din beställning. Om flera i familjen har eget kort samlar ni återbäring tillsammans och får mer tillbaka.

Extrakort är självklart kostnadsfritt. Ett extra MedMera Visa kostar 95 kr.

Faktura

Faktura skickas på MedMera Faktura, Konto med kredit och Visa och du får den en gång per månad. Mellan utskicken kan du få aktuella uppgifter om transaktioner och disponibelt belopp mm. genom att logga in på coop.se/minasidor och via Talsvar 0771 – 63 36 10.

Förlorat kort

Ett förlorat kort skall omedelbart spärras på telefon + 46 8 743 38 50. Du kan också logga in på coop.se/minasidor och spärra ditt kort.

Hushållsägare

Hushållsägare är den person i ett hushåll som är medlem i en konsumentförening. Det kan finnas fler medlemmar i ett hushåll, men endast en kan vara hushållsägare. Vem som är hushållsägare beror på hur ert gemensamma hushåll bildades. Du kan enkelt se vem som är hushållsägare i ditt hushåll på ditt kontoutdrag eller inloggad på Mina Sidor.

ID-nummer

ID-nummret är ditt unika kundnummer hos oss. Numret är sjusiffrigt och står på ditt MedMera-kort.

Inloggning

Skapa en inloggning på Mina sidor för att hålla koll på dina erbjudanden, saldo, kunna spärra kort osv.

Kontantuttag

I samband med köp är det i de flesta butiker möjligt att göra ett kontantuttag på maximalt 2.000 kronor från MedMera Konto. Det är även möjligt att ta ut hela det innestående beloppet, men vid ett sådant uttag måste hela kontobehållningen utbetalas i enlighet med gällande villkor. I dessa fall ska du kontakta Kundtjänst.

Kontantuttag från MedMera Visa, oavsett belopp, gör du i bankomat (avgift 2% dock minst 35 kr) eller annan uttagsautomat och uttaget belastar krediten kopplad till kortet om du inte har ett tillgodosaldo, då påförs också ränta. Kontantuttag med Coop MedMera Faktura är inte möjligt.

Kontohavare

Den person som har ansökt om och fått ett MedMera Konto/Faktura/Visa. Fler kort än kontohavarens kan vara kopplade till samma betalkonto inom samma hushåll. Ansök om extrakort genom att logga in på coop.se/minasidor.

Kontonummer

Numret på ditt MedMera Konto/Faktura/Visa. Kontonumret finns angivet på kontoutdraget/fakturan. Kontonumret påverkas inte av kortbyten.

Kontoutdrag

Är ett sammandrag av transaktionerna på ditt Coop MedMera konto från föregående period, omfattande 4-5 veckor och skickas ut en gång per månad. Mellan utskicken kan du få aktuella uppgifter om transaktioner och disponibelt belopp mm. genom att logga in på Mina sidor och via Talsvar 0771 – 63 36 10.

Kortnummer

Varje MedMera-kort har ett unikt nummer som identifierar själva kortet. Kortnumret består av 16 siffror och står på ditt MedMera-kort.

Kredit kopplad till ditt kort

Beviljas efter prövning max 50.000 kronor MedMera Konto och max 100.000 kronor MedMera Visa. Ansök om kredit under respektive kort här.

Kreditprövning

Vi gör en sedvanlig kreditprövning av din möjlighet att erhålla kredit/MedMera Faktura/Visa. Detta innebär att vi beställer en kreditupplysning från Upplysnings Centralen (UC). En kopia av upplysningen skickas sedan till dig från UC. Kreditprövning görs enbart när du ansöker om MedMera Faktura, MedMera Visa eller kredit till ditt MedMera Konto.

Lösenord

När du loggar in på Mina sidor anger du ditt lösenord. Lösenordet bestämmer du själv. Skapa ett login här.

Påminnelseavgift

Vi tar ut en avgift på f n 60 kronor om det aviserade lägsta beloppet att betala inte har erlagts i tid. Se gällande kontovillkor.

Saldo

Det belopp som är skillnaden av alla bokförda insättningar och utgifter på ditt betalkonto. Har du satt in 100 kr och handlat för 90 kr är ditt saldo 10 kr. Se också Disponibelt belopp ovan.

Skuldränta

Om du har kredit till ditt MedMera Konto, MedMera Visa och utnyttjar den eller inte betalar hela det fakturerade beloppet på MedMera Faktura, har du en skuld. Räntan räknas på aktuellt saldo dag för dag.

Talsvar

En telefontjänst för dig som har ett Coop MedMera-kort. Om du ringer från en tonvalstelefon, får du här reda på saldo, disponibelt belopp, senaste fem transaktioner och senaste fem inbetalningar. Telefon: 0771-17 17 17. Talsvar är öppet alla dagar dygnet runt.

Tillgodoränta

Räntan på innestående pengar på kontot. Räntan tillfaller kontot en gång per år (den 31 december) eller när kontot avslutas.  

Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!