Identifiering

På grund av alltmer omfattande lagar och regler, behöver MedMera Bank identifiera samtliga kunder från f.d. KF Sparkassa som i och med flytten blivit kunder i MedMera Bank. Vi behöver därmed be våra kunder om hjälp med detta.

Privatpersoner – välj Alternativ 1 eller 2

  • Myndiga kontohavare: Om ni är två kontohavare behöver båda identifiera sig
  • Vårdnadshavare till underåriga kontohavare: Om ni är två vårdnadshavare behöver båda identifiera sig. Om du som vårdnadshavare är kund i banken själv behöver du bara identifiera dig en gång.


Juridiska personer – välj Alternativ 3


ALTERNATIV 1 för privatpersoner – Kopia på ID-handling

  • Ta en tydlig fotostatkopia på din giltiga ID-handling (EU-pass, körkort, eller ID-kort)
  • Skicka in till MedMera Bank (Box 1121, 171 22 Solna). OBS! Det går inte att skicka med meddelanden tillsammans med ID-handlingen då inläsningen sker maskinellt

 

ALTERNATIV 2 för privatpersoner – E-identifiering

 

ALTERNATIV 3 för juridiska personer

  • Fyll i dokumenten kring juridisk person och verklig huvudman*
  • Ta en tydlig fotostatkopia på giltig ID-handling (EU-pass, körkort, eller ID-kort) för verkliga huvudmän
  • Skicka in till MedMera Bank (Box 1121, 171 22 Solna). OBS! Det går inte att skicka med meddelanden tillsammans med ID-handlingen då inläsningen sker maskinelltBlankett info verksamhet (pdf)
Blankett verklig huvudman (pdf)

Vi ber er att identifiera er enligt ovan snarast möjligt för att vi ska kunna garantera snabb service vid uttag från kontot. I det fall identifiering inte är gjord, låses kontot tillfälligt för uttag till dess att identifiering är gjord. Så fort samtliga kontohavare/vårdnadshavare/verkliga huvudmän har identifierat sig kan uttag göras som vanligt igen.

För frågor kring identifiering, välkommen att kontakta Kundservice på 0771 17 17 17 helgfria vardagar klockan 08-18.

 * Verklig huvudman är samtliga ägare till bolaget (alla associationsformer) med ägarandel eller inflytande på 25% eller mer.

Brev till myndiga kontohavare (pdf)
Brev till vårdnadshavare underårig (pdf)
Brev till juridiska personer (pdf)

FRÅGOR OCH SVAR

Vad innebär insättningsgaranti?
Enligt beslut av Riksgälden omfattas insatta medel i Coop Fasträntekonto av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Riksgälden garanterar kundernas insättningar upp till 950 000 kr per person och kreditinstitut för de konton hos aktuellt kreditinstitut som omfattas av insättningsgarantin. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning till kunderna inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

För mer information se www.riksgalden.se

Varför flyttades KF Sparkassa?
Under många år har våra medlemmar efterfrågat insättningsgaranti på sina pengar och för att möjliggöra insättningsgaranti behöver kontona ligga inom banken. Genom att lägga kontona i banken kan vi erbjuda medlemmarna bättre värde på sikt.

Kraven på sparkassor ökar i och med att penningtvättsreglerverket har blivit mer omfattande och ökade kontroller krävs.

Varför behöver jag identifiera mig när mitt konto numera ligger hos MedMera Bank?
Myndigheterna ställer allt högre krav på finansiella företag. EU och svensk lag säger detta, och tillsynsmyndighet för regleringen är Finansinspektionen. Det gäller t ex regler för finansiella företag kring penningtvätt och terrorism, företagen behöver bl a känna sina kunder och ha koll på att de som har konton i bolaget är de individer de utger sig för att vara.

När behöver jag senast identifiera mig?
Vi ber dig att identifiera dig snarast möjligt, för att vi ska kunna garantera snabb service vid uttag från kontot. I det fall identifiering inte är gjord, låses kontot tillfälligt för uttag till dess att du har identifierat dig. Om ni är två kontohavare/två vårdnadshavare behöver båda identifiera sig. Så fort samtliga kontohavare/vårdnadshavare har identifierat sig kan uttag göras som vanligt igen.

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!