Villkor och priser

Här hittar du bl.a. villkoren för Coops kort, lån och sparprodukter.

Coop MedMera kort

Aktuella villkor

MedMera betalkort och kreditkort

Aktuella villkor
Aktuella prislistor
Aktuella köp- och uttagsgränser
Aktuell standardiserad kreditinformation
Tidigare standardiserad kreditinformation
Tidigare villkor
Tidigare prislistor

Coop Privatlån

Coop Sparkonto

Övrigt

Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!