I Coop Sverige AB ingår affärsområdena Inköp & Kategori, Logistik, Marknad och Affärsstöd. Affärsområde Inköp & Kategori ansvarar för inköp till Coop Butiker & Stormarknader och de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna och har också hand om inköp till OKQ8 inom sortimenten Bilist och Nonfood. 

I Sverige äger och driver Coop Butiker & Stormarknader hälften av de drygt 700 Coopbutiker. Dessa finns i sydligaste, västra och Mellansverige där konsumentföreningarna, Coop Medlem Syd, Stockholm, Svea och Coop Medlem Väst har sina verksamheter. Resterande butiker drivs direkt av detaljhandelsdrivande konsumentföreningar.

I Coop Sverige AB ingår affärsområdena:

I Coop Butiker & Stormarknader AB ingår kedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära. Dessutom ingår butiken Coop Daglivs och nätbutiken Coop Online.se

2013 omsatte KFs dagligvarugrupp 34 miljarder kronor och medelantalet anställda var 7 011 personer.